Hiển thị tất cả 15 kết quả

 • Máy làm mát không khí Empoli HLB-80

  2,800,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-HLB-80-PNG

  Máy làm mát không khí Empoli HLB-80

  2,800,000₫

  Model: HBL-80

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         80W

  ► Lưu lượng gió:                   800m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              8-12m2

  ► Dung tích bình chứa:           7L

  ► Kích thước:                       640x280x280mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       5,7kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli LL-35

  4,800,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-ll-35a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli LL-35

  4,800,000₫

  Model: LL-35

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         95W

  ► Lưu lượng gió:                   3500m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              8-12m2

  ► Dung tích bình chứa:           30L

  ► Kích thước:                       950x400x340mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       11kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Mã: LL-35. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli LL-45

  5,600,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-ll-45

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli LL-45

  5,600,000₫

  Model: LL-45

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         150W

  ► Lưu lượng gió:                   5000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              25-40m2

  ► Dung tích bình chứa:           40L

  ► Kích thước:                       950x660x440mm

  ► Điều Khiển:                        Nút Bấm

  ► Trọng lượng:                       21kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli LL-55

  5,880,000₫
  45-file-PNG-da-chinh-logo

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli LL-55

  5,880,000₫

  Model: LL-55

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         150W

  ► Lưu lượng gió:                   5000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              20-24m2

  ► Dung tích bình chứa:           30L

  ► Kích thước:                       950x660x440mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       23kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Read More

  Còn hàng

  Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-20

  5,800,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-ym-20

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-20

  5,800,000₫

  Model: YF-20

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         140W

  ► Lưu lượng gió:                   2000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              25-35m2

  ► Dung tích bình chứa:           30L

  ► Kích thước:                       1180x460x410mm

  ► Điều Khiển:                        Nút Bấm

  ► Trọng lượng:                       15kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Mã: YM-20. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YM-20 Remote

  6,400,000₫
  may-lam-mat-empoli-yf-20

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YM-20 Remote

  6,400,000₫

  Model: YM-20

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         140W

  ► Lưu lượng gió:                   2000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              25-35m2

  ► Dung tích bình chứa:           30L

  ► Kích thước:                       1180x460x410mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       15kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Mã: YM-20. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YM-50

  6,200,000₫
  may-lam-mat-empoli-y-50

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YM-50

  6,200,000₫

  Model: YF-50

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         230W

  ► Lưu lượng gió:                   6000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              35-50m2

  ► Dung tích bình chứa:           40L

  ► Kích thước:                       1200x680x420mm

  ► Điều Khiển:                        Nút Bấm

  ► Trọng lượng:                       22kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Mã: YF-50. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YM-50 Remote

  6,600,000₫
  may-lam-mat-empoli-ym-50-a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YM-50 Remote

  6,600,000₫

  Model: YM-50

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         230W

  ► Lưu lượng gió:                   6000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              35-50m2

  ► Dung tích bình chứa:           40L

  ► Kích thước:                       1200x680x420mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       22kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Read More

  Còn hàng

  Mã: YM-50. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB04-EQ

  7,000,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-MAB04-EQ-PNG

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB04-EQ

  7,000,000₫

  Model: MAB04-EQ

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất điện:                  190W

  ► Lưu lượng gió:                   5000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              35-50m2

  ► Dung tích bình chứa:          60L

  ► Kích thước:                       1110x655x430mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       18kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng Read More

  Còn hàng

  Mã: MAB04-EQ. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB03-EQ

  7,000,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-MAB03-eq -a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB03-EQ

  7,000,000₫

  Model: MAB03-EQ

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         150W

  ► Lưu lượng gió:                   3500m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              20-45m2

  ► Dung tích bình chứa:           45L

  ► Kích thước:                       1040x400x530mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       15kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Read More

  Còn hàng

  Mã: MAB03-EQ. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-70

  10,800,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-YF-70-a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-70

  10,800,000₫

  Model: YF-70

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         280W

  ► Lưu lượng gió:                   7000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              40-60m2

  ► Dung tích bình chứa:           70L

  ► Kích thước:                        1320x840x570mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       35kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB-07

  13,000,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-MBA-07-a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB-07

  13,000,000₫

  Model: MAB-07

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         250W

  ► Lưu lượng gió:                   7000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              30-50m2

  ► Dung tích bình chứa:           60L

  ► Kích thước:                        1350x840x560mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       35kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Mã: MAB-07. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-12000

  13,500,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-YF-12000-a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-12000

  13,500,000₫

  Model: YF-12000

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         380W

  ► Lưu lượng gió:                   12000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              80-100m2

  ► Dung tích bình chứa:           60L

  ► Kích thước:                        1380x900x620mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       65kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

  Còn hàng

  Mã: YF-12000. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-12

  14,500,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-YF-12-a

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli YF-12

  14,500,000₫

   

  Model: YF-12

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         550W

  ► Lưu lượng gió:                   12000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              40-80m2

  ► Dung tích bình chứa:           60L

  ► Kích thước:                        1430x930x580mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       45kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới 100%

   

   

  Còn hàng

  Mã: YF-12. Danh mục: .
 • Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB14-EQ

  22,000,000₫
  may-lam-mat-khong-khi-empoli-MAB14-EQ

  Máy Làm Mát Không Khí Empoli MAB14-EQ

  22,000,000₫

   

  Model: MAB14-EQ

  ► Điện năng:                         220V/50Hz

  ► Công suất:                         560W

  ► Lưu lượng gió:                   14000m3/hr

  ► Diện tích làm mát:              50-80m2

  ► Dung tích bình chứa:           120L

  ► Kích thước:                        2150x840x480mm

  ► Điều Khiển:                        Remote

  ► Trọng lượng:                       61kg

  ► Hãng sản xuất:                    Empoli

  ► Tình trạng:                          Chính hãng – Mới Read More

  Còn hàng

  Mã: MAB14-EQ. Danh mục: .